Regulament Campanii
Regulamentul Giveaway "Easter" Kultho


Regulamentul Giveaway "Easter" KulthoSECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1 S.C. B&B COLLECTION SRL cu sediul social in BUCURESTI, str. Lucian Blaga, nr.3, bloc J5, scara A, ap.11, sector 3, si sediul operativ in Bucuresti sect.3, str. Traian nr.3, bloc E6, sc.2, et.7 ap.54 , nr. ORC J40/6414/1999, cod fiscal 11984882, cont nr. RO23 RZBR 0000 0600 0242 5561 deschis la Raiffeisen Bank, tel:021-327.44.77; fax:021-327.44.67; e-mail:office@bbcollection.ro; web:www.bbcollection.ro, reprezentata de MARIUS FLORIN BINDA (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul") pe www.kultho.ro.


SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI

2.1 Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 17.04.2021 – 26.04.2021 pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator paginii https://www.instagram.com/kultho_foreverdiamonds in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.


SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Prin inscrierea la acest concurs, persoanele cu varsta neimplinita de 18 ani confirma si garanteaza ca detin acordul parintilor de a participa in Concurs.

3.2 Nu au dreptul sa participe in Concurs angajatii companiei B&B Collection, angajatii companiilor implicate in realizarea Concursului, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie/copii) acestora.

3.3 Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.4 Castigatorul trebuie sa furnizeze Organizatorului toate datele de identificare pritr-un mesaj privat pe contul de Instagram Kultho https://www.instagram.com/kultho_foreverdiamonds pentru a putea fi utilizate in procesul de desemnare si inmanare a premiului. Daca una dintre informatiile personale nu este completata corect, participantul poate fi descalificat, chiar daca a fost extras in calitate de castigator.

3.5 Concursul se desfasoara in mediul online.


SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

4.1 Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa sau confirmari si garantii false. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date, confirmari si/sau garantii false sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.


SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA IN CONCURS

5.1 Orice persoana care doreste sa se inscrie in Concurs poate participa fara a plati nicio taxa, in perioada: 17.04.2021-26.04.2021, ora 23:59.
Pentru a se inscrie, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  1. Sa lase un comentariu la postarea Giveaway-ului in care sa dea tag uneia sau mai multor persoane;

  2. Sa dea FOLLOW contului de Instagram https://www.instagram.com/kultho_foreverdiamonds (daca nu urmaresc deja contul).

Data pana la care se pot face inscrierile la concurs este 26 Aprilie, ora 23:59.


SECTIUNEA 6. PREMII si ACORDAREA PREMIILOR

6.1 Fiecare participant care respecta cerintele de concurs poate castiga premiul oferit de Magazinele Kultho.

Premiul consta in: O pereche de cercei din aur de 14k, în valoare de 900 lei, cod: OT47859Y

Castigatorul va fi ales prin platforma Simpliers.

Doar participantii care respecta toate cerintele de concurs vor fi considerati eligibili.

6.2 Castigatorul vor fi ales in maxim 48 de ore de la terminarea concursului (27/28 aprilie 2021) si anuntat in aceeasi zi printr-un comentariu la postarea-concurs. Castigatorul trebuie sa confirme acceptarea premiului in maximum 5 zile (lucratoare) de la data anuntarii, printr-un mesaj privat pe contul de Instagram Kultho. In caz contrar, acesta nu va fi validat.

6.3 In baza acestor acceptari, castigatorul are responsabilitatea de a merge in cel mai apropriat magazin Kultho pentru a-si ridica premiul.

6.4 Castigatorul premiului oferit in cadrul acestei campanii promotionale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor acestora.

6.5 Anuntarea castigatorului se va realiza printr-un comentariu la postarea de Giveaway pe contul de Instagram Kultho https://www.instagram.com/kultho_foreverdiamonds/ cu tag catre contul castigatorului.

6.6 In cazul in care castigatorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul castigatorului de rezerva.

6.7 Premiul va fi ridicat de castigator din magazinul Kultho ales de acesta in termen de 10 zile de cand a fost anuntat telefonic de catre magazin.

6.8 Valoarea neta totala estimata a premiului va fi stabilita ulterior.

6.9 Castigatorul va fi ales cu ajutorul platformei Simpliers. La extragere vor participa doar conturile care intrunesc cerintele de concurs si pe cele prezentului regulament.

6.10 Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare legata de prezentul concurs.


SECTIUNEA 7. ANULAREA JURIZARII

7.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula extragerile din cauza unor situatii neprevazute fara notificari prealabile.

7.2. Orice anulare prematura a alegerii castigatorilor nu implica drepturi pentru participanti.

7.3. In cazul anularii jurizarii, vor fi postate notificari adecvate in cadrul paginii de Instagram Kultho https://www.instagram.com/kultho_foreverdiamonds

7.4 Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanti care se inscriu in concurs folosind conturi de Instagram false sau multiple.


SECTIUNEA 8. TAXE

8.1 Organizatorul Concursului este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premii cu retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale.

8.2 Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.


SECTIUNEA 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul va fi acordat urmatoarei rezerve din lista.


SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

10.1 Operatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorii premiilor Concursului isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor participanti care isi vor da acordul explicit si neechivoc in acest sens.
Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestui Concurs de catre Organizator si/sau Imputernicit nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul si/sau Imputernicitul sunt obligati la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.
Numele castigatorilor finali validati (ulterior validarii rezervelor, daca este cazul) si premiul castigat in cadrul Concursului vor fi publicate pe postarea Giveaway-ului, pe contul de Instagram Kultho, cu tag catre castigatori, in data de 16 februarie 2021.
Persoanele fizice participante la Concurs, in calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, au conform Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:

  • - dreptul de a fi informat;
  • - dreptul de acces la date;
  • - dreptul de a rectifica datele;
  • - dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor;
  • - dreptul de interventie asupra datelor;
  • - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • - dreptul de a fi uitat;
  • - dreptul de a se adresa justitiei.
In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Concurs va transmite o solicitare utilizand urmatoarea adresa de email: dataprotection@bbcollection.ro;


SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

11.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la link-ul mentionat in postarea de concurs.