Regulament Campanii
Regulament Giveaway Ilinca Vandici


Regulament Giveaway Ilinca Vandici


INTRE:

S.C. B&B COLLECTION SRL cu sediul social in BUCURESTI, str. Lucian Blaga, nr.3, bloc J5, scara A, ap.11, sector 3, si sediul operativ in Bucuresti sect.3, str. Traian nr.3, bloc E6, sc.2, et.7 ap.54 , nr. ORC J40/6414/1999, cod fiscal 11984882, cont nr. RO23 RZBR 0000 0600 0242 5561 deschis la Raiffeisen Bank, tel: 021-327.44.77; fax:021-327.44.67; e-mail: office@bbcollection.ro; web: www.bbcollection.ro, reprezentata de MARIUS FLORIN BINDA avand functia de Director General, denumita in continuare "ORGANIZATOR – BENEFICIAR"

SI

W Strategy & MNGMT SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Vigoniei, Nr. 2, etaj 7, sector 5, avand cod unic de inregistrare: CUI: RO40965558, inregistrat la Registrul Comertului cu numarul: J40/4990/2019 Cont IBAN RO58BTRLRONCRT0504942201, deschis la Banca Transilvania, reprezentata de George-Vlad Pirvulescu, denumitra in continuare "ORGANIZATOR - PRESTATOR"


Privind organizarea unui concurs pe contul de Instagram al Prestatorului desfasurat in perioada derulararii prezentului contract 9 – 31 octombrie 2020.

În Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică cu vârstă minima de 16 ani împliniți la data începerii concursului, care are domiciliul stabil sau reședința în România.

Nu au dreptul să participe în Concurs angajații companiei B&B Collection, angajații companiilor/ persoanelor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) acestora.

Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Câștigătorul trebuie să comunice Organizatorilor concursului (Beneficiar si Prestator) acceptarea premiului si alte detalii necesare acordarii premiului (adresa valida la care premiul va fi trimis prin curierat, numar de telefon, CNP, in cazul in care premiul depaseste suma de 600 lei) printr-un mesaj privat catre contul de Instagram B&B SHOP. In caz de refuz, castigatorul nu va fi validat.

Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă sau confirmari si garantii false. Organizatorii – beneficiarul si prestatorul - isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care s-a înscris utilizând date, confirmari si/sau garantii false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.


Participarea la concurs:


Pentru a se înscrie, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. sa dea follow contului @kultho_foreverdiamonds

  2. sa dea follow contului Instagram al Organizatorului Prestator (Ilinca Vandici)

  3. Tag in comentarii catre 3 prieteni


Premii si acordarea premiilor


Fiecare participant care respectă cerințele de concurs poate câștiga premiul oferit de Organizatorul Beneficiar.

Va fi ales 1 castigator la acest concurs care va castiga ca premiu, unul sau mai multe produse in valoare de 3.000 lei ( la alegerea castigatorului).

Castigatorul va fi ales de catre Organizatorul Prestator in mod aleatoriu in maximum 48h de la terminarea concursului prin random.org si va fi comunicat Organizatorului Beneficiar printr-un mesaj pe reteaua de socializare.

Doar participanții care respectă cerințele de concurs vor fi consideraţi eligibili.

Premiul se va alege de catre castigator, iar acesta se acorda de Organizatorul Beneficiar, pe baza unui Proces Verbal predare-primire. Castigatorul va furniza Organizatorului Beneficiar o copie dupa cartea de identitate.

Premiul câștigat nu poate fi înlocuit cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul Beneficiar își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective altor participanți, cu excepția unei rezerve.

Participanților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezentul concurs. Organizatorul Beneficiar este răspunzător pentru calcularea și plata impozitului pe premiu cu reținere la sursă și a tuturor taxelor sociale legale.


S.C B&B Collection SRL